As we are a Nepal based translation company, we are always in the need of qualified and experienced Nepali translators, interpreters, transcribers, subtitle makers, movie makers, voice over artists.

If you are interested, please write to us at info@bhasanepal.com. You can also call us at

+97716924438 .

कृपया निम्न प्रश्नहरू उत्तरसहित हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

  • तपाईंसँग अनुवादमा खर्चिने कति समय छ ? (हामी १ घण्टाको समय भएकालाई पनि समेट्ने छौं)
  • तपाईंको दैनिक उत्पादकत्व कति हो ? (५०० शब्द, १००० शब्द, २००० शब्द आदि आदि)
  • तपाईंसँग नियमित इन्टरनेट छ ?
  • तपाईंको स्काइप आइडि के हो ?

तपाईं युनिकोड (रोमानाइज्ड वा गुगल इनपुट) चलाउन जान्नु हुन्छ ? (यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्किल हो)।